hlavní stránka   

Novinky

12.04.2019 9:01:41

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 schválený usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/512/2019

Rozpocet na rok 2019.pdf

zapsal: j.totkova@soltrutnov.cz