hlavní stránka   

Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Zpracování a nakládání s osobními údaji našich pacientů je přesně stanoveno ve vnitřním předpisu léčebny. Účelem námi nastaveného systému je zamezení jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, zamezení jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování, ale i jinému zneužití osobních údajů.
Ochrana osobních údajů