hlavní stránka   
20.10.2021 8:58:47
Výběrové řízení - ekonom/ekonomka příspěvkové organizace
ekonom/ekonomka příspěvkové organizace...
14.04.2021 20:53:27
Finanční plán na rok 2021
Finanční plán na rok 2021 schválený usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/11/564/2021 ze dne...
14.04.2021 20:52:48
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 schválený usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/11/5...
14.01.2021 20:17:34
HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH
V letošním roce získal Královéhradecký kraj certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií p...
14.08.2020 15:09:34
Pronájem části pozemků ve Špindlerově Mlýně
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov vyhlašuje poptávkové řízení na pronájem části níže uved...
17.04.2020 12:20:01
17.04.2020 12:18:41
21.08.2019 7:54:52
HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH
V letošním roce získal Královéhradecký kraj certifikaci dle ČSN EN ISO 50001 hospodaření s energií p...
23.11.2017 22:56:04
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov
Sdružení ozdravoven a léčeben v okresu Trutnov (SOL TU) v programovém období 2014–2020 realizuje pro...

Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Zpracování a nakládání s osobními údaji našich pacientů je přesně stanoveno ve vnitřním předpisu léčebny. Účelem námi nastaveného systému je zamezení jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, zamezení jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování, ale i jinému zneužití osobních údajů.
Ochrana osobních údajů